CÔNG TY CỔ PHẦN DTP-STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP-STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP-STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP-STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP-STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP-STEEL

Liên hệ

0908 065 099

Email

nam@dtpsteel.com.vn

Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP-STEEL

Công ty Cổ phần DTP-Steel được thành lập năm 2020 bởi các lãnh đạo cấp cao của Công ty ĐTP (thành lập năm 2011). DTP-Steel là doanh nghiệp được các nhà thầu, đối tác đánh giá cao về năng lực, trách nhiệm, uy tín và chất lượng. DTP – Steel đã thực thực hiện hàng trăm dự công trình công nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước.

Xem thêm

Dự án tiêu biểu

Khách hàng và đối tác

Chứng nhận

Tin tức nổi bật