Lắp dựng

Lắp dựng

Lắp dựng

Lắp dựng

Lắp dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP-STEEL

Liên hệ

0908 065 099

Email

nam@dtpsteel.com.vn

Lắp dựng

Lắp dựng là bước cuối cùng trong quy trình xây dựng nhà thép tiền chế và kết cấu thép. Ở bước này, toàn bộ các cấu kiện sẽ được lắp dựng tại công trường và kết nối với nhau bằng bu lông.

Lắp dựng cần đảm bảo nguyên tắc an toàn, trình tự lắp dựng tuân thủ từng bước một cách chính xác để nhanh chóng hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng.

Một số hình ảnh DTP Steel thi công lắp dựng nhà xưởng:

 

Chia sẻ